РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Октомври 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

covid19

 

Акт за създаване:

Заповед № РД-05-612/09.06.2020 г. на председателя на НСИ

 

Правилник/правила за работа:

Правилник за организацията на дейността на временна Областна преброителна комисия е приет с Решение № 1, Протокол № 1 от 15.06.2020 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мария Пенева заместник областен управител на област Габрово

 

СЕКРЕТАР:
Георги Цветков – началник на ОСИ – Габрово, ТСБ - Север

 

ЧЛЕНОВЕ:

1. Полина Тихова – секретар на Община Габрово

2. Румяна Дъчева - секретар на Община Севлиево

3. Андрей Хайтов – началник сектор ООРТП при ОД МВР – Габрово

4. Елена Чакалова – ръководител ТЗ на ГРАО – община Габрово

5. Антоанета Тотева – младши експерт „Административно обслужване“, Служба „Геодезия, Картография и Кадастър“ – Габрово

6. Веселин Радков – главен секретар на Областна администрация - Габрово

 

Основание за създаване:

На основание чл.9, ал.1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

 

Организационен план на ОПК-Габрово