РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

АНКЕТА

 
1. В КАКВА СТЕПЕН СЕ ЧУВСТВАТЕ ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА НА ТРУД ВЪВ ВАШАТА ФИРМА?
 
 
2. В КАКВА СТЕПЕН СТЕ ЗАПОЗНАТ С ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА?
 
 
3. КОГА Е ПРОВЕДЕН ПОСЛЕДНИЯТ ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД, ОРГАНИЗИРАН ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ ВИ?
 
 
4. ИМАТЕ ЛИ ИЗГРАДЕН КУТ/ГУТ ВЪВ ВАШАТА ФИРМА И АКО ДА – ПОЗНАВАТЕ ЛИ НЯКОЙ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ?
  
5. РАБОТОДАТЕЛЯТ ВЪВ ВАШАТА ФИРМА ОСИГУРЯВА ЛИ РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА?
 


 
6. В КОЙ ОТРАСЪЛ РАБОТИТЕ?