РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Заетост и пазар на труда коментираха Мария Пенева и директори на служби по заетостта

Заместник – областният управител Мария Пенева проведе среща с директора на Дирекция „Регионална служба по заетост“ – Ловеч Цецко Ангелов, директора на Дирекция „Бюро по труда“ – Габрово Лена Енева и началник отдел в РСЗ - Ловеч Светла Доровска, по време на която бяха обсъдени теми, свързани със заетостта и състоянието на пазара на труда в област Габрово, както и разработването на регионалната програма за заетост. Коментиран беше и проект „Готови за работа“, изпълняван от Агенцията. Основната му цел е стимулиране на активността на младежи до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост и не са регистрирани като безработни лица, както и да се подобрят възможностите им за намиране на работа и трудовата им реализация на пазара на труда. Като ресорен заместник - областен управител в сферата на социалните дейности Мария Пенева ще организира следваща работна среща, по време на която да се обсъдят възможностите за област Габрово за активно включване в този проект. Той ще се изпълнява до края на 2019-та година, а предвидените дейности са свързани с идентифициране, информиране и мотивиране на неактивни младежи до 29 г. възраст включително, които не са в образование или обучение; провеждане на „ателиета за търсене на работа“ с максимална продължителност 5 дни; психологическо подпомагане; организиране на трудови борси за срещи на активираните младежи с работодатели.