РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Предстои оглед на цялата републиканска пътна мрежа на територията на област Габрово

Да се извърши оглед на цялата републиканска пътна мрежа на територията на област Габрово – предложи Мария Пенева, заместник – областен управител и председател на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. Това стана по време на заседание на Комисията, а целта според Пенева, е да се набележат мерки, свързани с безопасността на движение, които да включват всичко – хоризонтална и вертикална маркировка, състояние на пътното платно, кръстовища. Проверката на терен да бъде направена до 18 април от специално сформирана комисия, която включва представители на Областна администрация, общинските администрации, Областно пътно управление – Габрово и сектор „Пътна полиция“- Габрово. Направените констатации да бъдат отбелязани в протокол за всяка отделна община. Тя призова и представителите на общините, които са членове на Областната комисия, да се направи оглед на цялата общинска мрежа и да се отстранят нередностите.
По време на заседанието бяха обсъдени отчети на общинските програми за подобряване на безопасността на движението по пътищата на територията на област Габрово за изминалата година. Всички общини са работили през годината за предотвратяване на ПТП в населените места като са изпълнявани текущи ремонти на участъци, укрепвания, изграждане на нова транспортна инфраструктура, полагана е пътна маркировка, изпълнена е поетапна актуализация на вертикалната сигнализация. Изключително богат събитиен календар, по който са работили учениците от област Габрово, представи началникът на Регионалното управление по образованието. Началникът на Сектор „Пътна полиция“ акцентира върху ежеседмичния анализ на пътно-транспортната обстановка и резултатите от контрола, който се извършва с цел намаляване на жертвите по пътищата и подобряване безопасността на движение. Традиционно са реализирани различни кампании и акции насочени, както към деца, така и към възрастни. За съжаление въпреки всички дейности, които се извършват има леко увеличение на пътно-транспортните произшествия, които за 2018 са 681, а за 2017- 673. Основни нарушения на водачите, довели до тежки ПТП са движение с несъобразена скорост – 33 %, неспазване предимство, знаци и сигнали –17 %; отнемане предимство на пешеходец – 12 %; неправилно изпреварване при насрещно движещо се ППС, навлизане в насрещно движение или преминаване в съседна пътна лента – 17 %; неспазване дистанция и непр. движение назад – 11 % ; употреба на алкохол или наркотични вещества – 7 % ; друго нарушение на водача - 3 %.
И през настоящата година всички институции продължават да изпълняват мерки с оглед намаляване на пътнотранспортните произшествия и безопасно движение по пътищата.