РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Правителството одобри Отчет за изпълнението на Работната програма за 2010 г на Комуникационната стра

Правителството одобри Отчет за изпълнението на Работната програма за 2010 г на Комуникационната стратегия на България за ЕС

Министерски съвет прие Отчет за изпълнението на Работната програма за 2010 година на Комуникационната стратегия на България за Европейския съюз -Международен план и Работна програма за 2011 година на Комуникационната стратегия на страната ни за ЕС - Национален и Международен план.

Годишният отчет отразява комуникационните дейности, осъществени от българските дипломатическите представителства в чужбина с цел утвърждаване на положителния образ на България като член на ЕС. Работната програма е насочена към повишаване на информираността на българските граждани относно политиките на ЕС и правата и задълженията им като граждани на Съюза. В международен план дейностите са насочени към популяризиране на постиженията на страната като пълноправен член на Съюза и утвърждаване на българската култура и езикова идентичност като част от общото европейско културно пространство.

Общият бюджет за изпълнението на Работната програма за 2011 г. на Комуникационната стратегия на Р България за ЕС възлиза на 1 000 000 лв., включващи 550 000 лв. за изпълнението на Националния план и 450 000 лв. за изпълнението на Международния план.