РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областен съвет по образование, наука, младежки дейности, култура и спорт

Акт за създаване:

чл. 32, ал. 1, от Закона за администрацията и чл. 7, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Устройствения правилник на областните администрации, съгласно решение от проведено учредително заседание на 02.12.2011 г. и с цел подпомагане дейността на Областния управител на област Габрово при осъществяване на държавната политика в сферата на образованието, науката, културата, младежките дейности и спорт

 

Правилник/правила за работа:

Заповед
№ РД – 02 – 01 - 5   
19. 01.  2012 г.

 

Председател/секретар:

Председател: Невена Петкова
Секретар – Веселина Георгиева

 

Заповед_членове_13.07.2018

Протокол №1

Правилник - приет на 25.02.2016 г.

Годишен доклад за 2015 г.

Областен план за младежта - 2016

Протокол №2

Протокол №3

Заповед 7.03.2017 г.

Протокол от 17.05.2017 г.

Заповед 28.06.2017 г.

Протокол от 14.07.2017 г.

Протокол от 08.11.2017г.