РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

" Публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма "а" от ЗОП /”Организация и провеждане на групови модулни обучения по проект „Експертите в Областна администрация - Габрово – компетентни, мотивирани, ефективни”/

Документация -