РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Публична покана /втора/ за събиране на оферти по реда на Глава осма "а" от ЗОП -”Организация и провеждане на групови модулни обучения по проект „Експертите в Областна администрация - Габрово – компетентни, мотивирани, ефективни”

Документация -