РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

вътрешни нормативни документи

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията
1 Правилник за вътрешния ред в ОА-Габрово
2 Публични документи по Закон за защита на класифицираната информация
3 Етичен кодекс за поведение на служителите в Областна администрация-Габрово
4 Вътрешни правила за работа при проверки, извършвани от Омбудсмана, и за съобразяване с неговите предложения и препоръки в Областна администрация-Габрово
5 Харта на клиента и стандарти за обслужване в Областна администрация-Габрово
6 Мерки за защита срещу дискриминация, приети в Областна администрация-Габрово
7 Инструкция относно механизма на обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване в регистър ,,Персонал” воден в Областна администрация-Габрово
8 Вътрешни правила за организация на пропусквателния режим в Областна администрация-Габрово
9 Вътрешни правила за планиране и отчитане на дейността на областна администрация Габрово.
10 Вътрешни правила за организация на документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител в Областна администрация-Габрово
11 Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Областна администрация-Габрово
12 Стратегически план на Областна администрация – Габрово 2015-2018 г.
13 Вътрешни правила за реда за планиране, организацията на провеждане и контрола върху изпълнение на възложените обществени поръчки в Областна администрация – Габрово.
14 Вътрешни правила за организиране и провеждане на приемен ден на областния управител и заместник областния управител на област Габрово
15 Вътрешни правила за предоставяне право на достъп до обществена информация в Областна администрация-Габрово
16 Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача в Областна администрация – Габрово
17 Вътрешни правила за оценка на корупционния риск и противодействие на корупцията в Областна администрация – Габрово
18 Вътрешни правила за отчитане на възложената работа по Граждански договори в Областна администрация-Габрово
19 Вътрешни правила за организацията на дейността, свързана с осъществяване на контрол за законосъобразност от Областния управител на област Габрово на актовете на общинските съвети и кметове на общини на територията на област с административен център Г-во
20 Вътрешни правила за организацията и дейността на Комисията за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и Омбудсмана
 
НачалоПредишна12СледващаКрай
Страница 1 от 2