РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Наблюдава се тенденция към намаляване нарушенията по безопасност на работа и трудови злополуки

468 предприятия са проверени за първото полугодие на 2019 – та година от Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово. Данните бяха изнесени на заседание на Областния съвет по условия на труд. От тях се вижда, че през второто тримесечие на годината има увеличаване дела на проверки, увеличава се и броят на предприятията проверени за първи път. При констатираните нарушения се наблюдава намаляване през второто тримесечие в сравнение с първото – от 1074 на 847. 26 сигнала са подадени от граждани и касаят проблеми, свързани с трудово-правните отношения и условията на труд. Запазва се тенденцията от последните години, най-голям процент от констатираните нарушения по здравословни и безопасни условия на труд да се отнасят до вътрешно фирмена организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Констатираните нарушения по безопасност на труда за полугодието са 252, а по хигиена на труда 191. Поради високия риск, приоритет за Дирекция „Инспекция по труда“ - Габрово е извършването на контрол на строителните обекти. През второто тримесечие са проверени 51 обекта, в следствие на което са отстранени от работа 5 лица, поради това, че при проверката са установени да работят без лични предпазни средства. За констатирани нарушения, които представляват опасност за здравето на работещите, с акт за спиране са спрени 3 строителни обекти. През второто тримесечие на 2019 г. в Дирекция „Инспекция по труда“ - Габрово са постъпили 35 сигнали за нарушения на трудовото законодателство, от които 3 анонимни. Анализът на постъпилите жалби показва, че се запазва тенденцията най-често жалбите да са при прекратени трудови правоотношения, като проблемите са предимно за неизплатени последни трудови възнаграждения или обезщетения. Друга характерна част от оплакванията на работниците след прекратяване на трудовите им договори е проблем с документите – липса на заповед за прекратяване или не върната трудовата книжка. От всички постъпили сигнали, само един се отнася до осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. По всички сигнали, по които Дирекция „Инспекция по труда“ - Габрово има компетентност, са извършени проверки и са наложени принудителни административни мерки, задължаващи работодателите да отстранят допуснатите нарушения.

По време на заседанието беше обсъдена Информация от ТП на НОИ за трудовите злополуки и професионалните заболявания в Габровска област за първото полугодие на 2019 г., които са 27. Злополуките станали по време на трудова дейност са 22, 4 са настъпили по обичайния път към работното място или към дома, 1 злополука е в процес на разследване. За периода на първото полугодие на 2019 г. има една трудова злополука, довела до смърт.

От ТП на НОИ – Габрово отчитат тенденция към намаляване на общия брой декларирани трудови злополуки - за първото полугодие на 2019 г. са 27 броя, за същия период на 2018 г. са били регистрирани 36 броя.

По икономически дейности допуснатите злополуки са във фирми от строителството, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение, сухопътен транспорт, държавно управление, здравеопазване и др.

Въвеждат се мерки за предотвратяване възникването на заболяването Африканска чума по свинете на територията на област Габрово

Областният управител Невена Петкова свика спешно Областната епизоотична комисия за набелязване на мерки за предотвратяване възникването на заболяването Африканска чума по свинете /АЧС/ на територията на област Габрово. Пред членовете на комисията и представителите на четирите общини от региона Невена Петкова настоя за навременни общи действия, с основната цел разясняване на жителите на област Габрово какви са рисковете от навлизането на този вирус в региона ни, какви са последиците от това да отглеждаш нерегламентирано животни, колко важно е те да бъдат купувани само от сигурни, регистрирани източници и задължително придружени с ветеринарномедицинско свидетелство. Подчертано беше многократно, че ваксина за този вирус по свинете няма, както и никаква възможност за ефективно лечение, затова е от изключителна важност осъзнаването на сериозността на проблема от хората, отглеждащи прасета от типа „заден двор“. Имено към тях ще бъдат насочени и максимални усилия за информираност.

В тази връзка и във връзка с актуалната епизоотична обстановка по отношение на болестта Африканска чума по свинете в Република България, Комисията реши в срок до 16.07.2019 г. кметовете на общини на територията на област Габрово да организират и проведат информационна кампания. Предвидени са посещения във всички населени места от областта и раздаване на информационни материали. Предстоят съвместни проверки с МВР и местната власт на свиневъдни обекти, нерегистрирани по реда на Закона за ветеринарно медицинската дейност като особено внимание и приоритет на проверките ще бъдат обекти с животни за разплод. Кметовете на общини следва да разпоредят със заповед до кметовете на населени места да не допускат отглеждането на неидентифицирани свине в нерегистрирани обекти и обекти неотговарящи на мерките за биологична сигурност. Засилва се контролът от страна на пътна полиция за нерегламентиран превоз на живи свине. Поставени ще бъдат специални кошове за хранителни отпадъци по паркинги и места за почивка, които се използват от МПС, идващи от или през Румъния. Областната епизоотична комисия реши още собствениците на животновъдни обекти да въведат строги мерки за охраната и биосигурност и недопускане на външни лица в обектите. Служителите на Държавните горски и ловни стопанства и представителите на ловно-рибарския съюз да подават информация до Общинските Ветеринарни служби за констатирани случаи на промяна в поведението или смъртност на възприемчивите към АЧС диви свине. От всяко намерено умряло или отстреляно прасе да се вземат проби за изследване за КЧС и АЧС. При промени в органите на отстреляните животни, характерни за АЧС, незабавно да уведомят в ОДБХ Габрово. В следващите два дена ще бъдат проведени заседания на общинските епизоотични комисии, по време на които и кметовете на населени места ще бъдат запознати с въведените мерки за изпълнение.

Комисията отново апелира към всички за добросъвестност, при съмнения за наличие на болестта по дадено животно незабавно да се съобщи на официалния ветеринарен лекар, защото това е от съществено значение за ограничаване на по – нататъшното й разпространение. Своевременно да бъдат подавани сигнали на тел. 0700 122 99 за открити мъртви животни, животни в заден двор в близост до „горещи точки“ и сигнали за превоз на месо и живи животни.

Министерството започва засилена информационна кампания за превенция срещу Африканска чума по свинете

Областният управител Невена Петкова участва в среща с областни управители от Северна България, директорите на Държавните горски предприятия, Българска агенция по безопасност на храните и Министерство на вътрешните работи, по време на която бяха набелязани спешни мерки за недопускане на разпространението на африканската чума по свинете (АЧС). Срещата е по инициатива на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева, която обяви, че Министерството започва засилена информационна кампания за превенция срещу болестта. Основната цел е да се достигне до всеки жител на територията на областите Габрово, Ловеч, Шумен, Варна, Добрич, Силистра, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Русе, Велико Търново, Търговище и Разград. Тя уточни, че до края на деня ще бъдат актуализирани и допълнени информационните материали, които ще получат всички, които отглеждат домашни свине. ,,На всички хора , които са с такива стопанства тип „заден двор“, ще бъде проведена информационна кампания, за да им бъде разяснено какви са рисковете от пренасяне на заразата наоколо. Наше задължение е да им обясним за опасностите, които те носят, както за районите, в които живеят , така и за самите тях“, каза още земеделският министър и допълни, че в България има добро развито индустриално свиневъдство и не бива да се допуска болестта да стигне до него.

В тази връзка през настоящата седмица в Габрово и останалите 13 области в страната, които са рискови, ще се проведат заседания на областните епизиотични комисии.

Към момента има установени две огнища на заболяване в селата Жернов и Новачене. Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Дамян Илиев съобщи, че в село Жернов е приключило евтанизирането на 46 животни, а от вчера се работи и в село Новачене. Месото от заразено с АЧС прасе, което се съхранява в хладилник, също може да бъде преносител на болестта. Д-р Илиев припомни, че животните може да нямат клинични признаци на заболявания, но в същото време да носят вируси. ,,Качеството на месото от болните животни не е добро. Местата, които са обитавали заразените животни в т.нар. „задни дворове“, там вирусът може да се запази около три или четири месеца и да се разпространи“, допълни още той.

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) инж. Мирослав Маринов заяви, че се засилват мерките за намаляване на популацията на дива свиня, като първичен разпространител на болестта. Той допълни, че усилията на МЗХГ и ИАГ ще бъдат концентрирани основно в Северна България, приоритетно около огнищата и десеткилометровата гранична зона с р. Дунав, както и около свинекомплексите. „Мерките ще бъдат насочени към засилване отстрела на дива свиня чрез постоянен индивидуален лов, както и провеждане на активен обход на заразените зони. „В момента се обмисля финансово стимулиране на индивидуален отстрел на дива свиня. Той предвижда да се заплаща 50 лв. на отстреляно животно само в рисковите райони“, поясни инж. Маринов.

Невена Петкова поздрави участниците в националния фестивал за автентичен фолклор „Песни в полите на Балкана“

Над 1000 изпълнители ще събере поляната на с. Жълтеш тази събота и неделя по време на 10-тия юбилеен национален фестивал за автентичен фолклор „Песни в полите на Балкана“. Той беше открит с приветствия от кмета на Община Габрово Таня Христова, областния управител Невена Петкова и народния представител Кристина Сидорова. „Днешният фестивал е прекрасен повод да засвидетелствам още веднъж своето възхищение и благодарност към всички Вас, които по най-красивия начин прославяте страната ни.“ – с тези думи се обърна към организатори и участници Невена Петкова и допълни поздрава си: „В продължение на два дена всички ние ще станем част от празник на неповторимата ни самобитност и народност - триумф на красота, багри и ритми, сътворен от талантливи и темпераментни следовници на българския дух. Спокойно можем да наречем традиционният вече фестивал „Песни в полите на Балкана” истински спектакъл, който запазва и обогатява народното ни творчество, което ни прави истински българи. Желая Ви нестихващ ентусиазъм, амбиции и заслужени овации. Защото Вие сте извор на непреходни традиции и олицетворение на жаждата за съхранение на културните ценности.“
За изпълнителите няма възрастово ограничение, защото най – малкия участник е на 2 години, а най – възрастния около 80 г, споделиха организаторите, които освен разнообразна програма са помислили и за добрия престой на всеки, който е решил да отмори на жълтешката поляна в близост до реката. Традиционни накити, носии, дървени сувенири, венчета и забрадки, шатри с вкусотии и гост – изпълнители ви очакват на 6 и 7 юли по време на национален фестивал за автентичен фолклор „Песни в полите на Балкана”. Той се организира от
Народно читалище „Светлина - 1927”, с. Жълтеш, Кметство с. Жълтеш, Община Габрово и е под патронажа на Министерство на Културата на Република България. Основната му цел е издирване, изучаване, съхранение и популяризиране на автентичния български фолклор с многообразието и спецификата на различните фолклорни области в България, предаването му на младото поколение и превръщане на фестивала в празник на духа, в място за личностен и творчески обмен между участниците .

Членовете на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата обсъдиха мерки, предприети от общините за подобряване на безопасността на движение

Общините в област Габрово ежегодно работят за подобряване безопасното движение по улиците в населените места и общинските пътища, което включва комплекс от мероприятия, въздействащи пряко или косвено върху участниците в движението. За постигане на по-голям ефект, се анализират възникналите ПТП, автомобилните и пешеходни потоци на движение и набелязват конкретни мерки за постигане на по-добри резултати. Това отчете Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. В дневния ред на заседанието беше включено обсъждане на общинските програми за 2019/2020 г. за подобряване безопасността на движение, предложения за отбелязване на 21 септември - Световния ден на мира и Европейски ден без загинали на пътя. Разглеждани бяха и постъпили жалби от граждани. За предотвратяване на ПТП в населените места през 2019 и 2020 г. общините работят по направления – поддържане и рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова безопасна за всички участници в движението транспортна инфраструктура; изпълнения в градски условия на проектни решения за успокояване на движението като поставяне на изкуствени неравности преди пешеходни пътеки, кръгови кръстовища, нови светофарни уредби. И четирите общини от областта са заложили в мерките си информираност на населението и обучителни програми за деца и ученици, което съвпада и с мерките, изпълнявани от РУО – Габрово и сектор „Пътна полиция“ – Габрово. Заместник областния управител Мария Пенева, която е и председател на Комисията, направи предложение към представителите на общините да бъдат изградени в парковите пространства интерактивни площадки за безопасност на движението. „Такива вече има в някои от детските градини и училища, но те все пак са от затворен тип, а на подобно публично място ще могат да бъдат много по- достъпни за всички деца и техните родители“ – счита Мария Пенева. Изграждане на навици и нагласи у децата е основното и тук членовете на комисията откроиха и ролята на семейството. За приобщаване родителите към работата на комисиите по Безопасност на движение по пътищата се предлага провеждане на различни форми на взаимодействие по разглеждани проблеми във всички класове – тренинги, открити уроци, конкурси за рисунки и макети и др. активности. През 2019/2020 г ще продължи и създадената много добра практика, откроена и на национално ниво, на взаимодействието между РУО – Габрово и сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Габрово и регулярните беседи с ученици. От МВР продължават превантивните кампании за намаляване на пътния травматизъм в няколко направления - Акции и кампании, организирани от ОПП – ГДНП; Акции и кампании съвместно с традиционни партньори; Акции и кампании съвместно с европейски партньори.