РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новини

Информация за предприетите мерки и осигурени средства от държавата за решаване на проблема с водоснабдяването на Севлиево

От години водоснабдяването на населените места в община Севлиево е в центъра на вниманието на държавната политика, провеждана в сектора, за територията на област Габрово. Всички заинтересовани институции – държавна и общинска администрации работим за една цел - подобряване качеството на живот на хората. Ето защо за осигуряване на дългосрочно планиране на действия и мерки за управление на ВиК системите с държавно финансиране бе изработен генерален план за развитието им.

Трябва да е ясно, че към този проблем винаги е подхождано с разбиране и загриженост и е оказвано съдействие по всякакъв начин за решаването му. Затова беше важно и решението на Общински съвет - Севлиево за присъединяване към ВиК Асоциацията, за да имаме една Асоциация с един оператор, което да даде възможност да кандидатстваме за средствата от ЕС не само по ОП „Околна среда”, но и по Програмата за развитие на селските райони.

Отделно държавата в лицето на Министерството на регионалното развитие и благоустройството финансира поетапно три проекта, които да ограничат водозагубите, тъй като те са основна причина за недостига на вода, да подобрят капацитета на помпените станции за добив на питейна вода и да извадят няколко Габровски села от водоснабдителната мрежа на Севлиево и така да се облекчи водоснабдяването на населените места в Севлиевска община.

В началото на календарната година с целево финансиране от МРРБ за сметка на капиталовите разходи по бюджета на Министерството за 2017г. по програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” и Споразумение с община Севлиево започна реализирането на проект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода”, в часта си от етапа, предвиден за изпълнение през 2017г., включващ реконструкция и подмяна на участъка от съществуващия преносен водопровод на подобект: „Довеждащ водопровод от изравнител 4000 м3 на ВЕЦ "Видима" над гр. Априлци до ПСПВ "Стоките”. Обща дължина на преносния водопровод, подлежащ на реконструкция и подмяна в настоящия инвестиционен проект е 676,31м. Избраният изпълнител на строително монтажните работи (СМР), след проведена обществена поръчка, е „Консорциум Севлиево 2017г.“ Стойността на СМР е около 300 000 лв.

Следващ инвестиционен проект, финансиран от МРРБ чрез Община Севлиево е "Увеличаване капацитета на бункерни помпени станции - Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима” (яз. „Ряховски ливади”). Проектът е на стойност над 360 000 лв. - в това число строителство, строителен надзор, авторски надзор и управление на проекта. Целевото финансиране от МРРБ е в размер на 240 000 лв. по програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” и е съфинансирано със 120 000 лв. от бюджета на Община Севлиево. Предназначението му е да подобри и да направи устойчив производствения капацитет на съществуващите четири шахтови кладенеца и бункерните помпени станции към тях за добив на питейна вода от подпочвени източници в сухите летни периоди. Избраният изпълнител след проведена обществена поръчка е „Консорциум Севлиево БПС 2017“. Обектът е от първостепенно значение за общината.

В началото на 2017г. беше подписано и споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Габрово, чрез което бяха осигурени част от средствата за финансиране на реконструкцията на съществуващия водопровод за захранване от яз. „Христо Смирненски“ на населените места: кв. Войново и селата Поповци, Рачевци, Гергини, Янковци, Стоевци, Михайловци, Райновци, Новаковци, Враниловци, Драгановци, Смиловци, Драгиевци, Гъбене, както и махалите Николчевци и Божковци, които към момента се водоснабдяват от Севлиево. След проведена обществената поръчка за избор на изпълнител за реконструкцията на водопровода, СМР ще се извършват от фирма „Северни води“ ООД гр. Бургас. Стойността на СМР за 2017год. е над 400 000 лв. Общата стойност на инвестицията ще е около 1,5 мил. лв.

След приключване на планираните инвестиционни проекти значително ще се облекчи водоснабдяването на населените места от община Севлиево и ще се подобри водоподаването към населените места от община Габрово. Това е дълъг и сложен процес, но виждаме, че когато има ясна визия и когато системно се работи от всички заинтересовани институции – държавни и местни, проблемът поетапно се решава.

Невена Петкова подкрепи Европейската седмица на мобилността

Областният управител Невена Петкова се включи в мероприятията по повод Европейската седмица на мобилността, които се организират от община Габрово. Започвайки с нетрадиционно „Ходене по габровски“ и участвайки в различните демонстрационни спортни игри в парк „Маркотея“ Петкова категорично заяви своята подкрепа за кампанията, чиято цел е „да обърне внимание върху алтернативните форми на придвижване, опазване на околната среда и постигане на устойчива градска мобилност“.

Европейска седмица на мобилността е кампания на Европейската комисия, която дава възможност да се представят алтернативни начини за устойчива мобилност на жителите на европейските градове и да се предизвика промяна на поведението към устойчиво придвижване. Европейската седмица на мобилността се провежда ежегодно от 16 до 22 септември и има за цел да ангажира общинските власти и други организации в търсене на въздействие върху проблемите на мобилността и градския транспорт, както и да подобри общественото здраве и качеството на живот.

Ръководството на Областната администрация присъства на официална церемония по откриване на обновената сграда на пожарната служба в Севлиево

Ръководството на Областната администрация присъства на официална церемония по откриване на обновената сграда на пожарната служба в Севлиево. Лентата на реновираната сграда прерязаха Министърът на вътрешните работи Валентин Радев, главният секретар на МВР гл. комисар Младен Маринов и директорът на ГДПБЗН гл. комисар Николай Николов. В словото си министър Радев заяви, че амбициите на министерството са в рамките на програмата да бъдат реновирани общо 22 сгради. Тези дейности не са и не могат да бъдат самоцел, допълни гл. комисар Николов. Те са важната стъпка за подобряване на условията на труд, за да изпълняват служителите от пожарните служби своите служебни задължения още по-отговорно и качествено. Вътрешният министър и гл. комисар Николай Николов благодариха на кмета на Севлиево Иван Иванов за доброто партньорство в името на общата цел – подобряване средата за сигурност на населението в общината.

Сградата на РСПБЗН, която е построена през 1954 година, бе основно реновирана със средства по програма „Региони в растеж“ и с финансово участие на Община Севлиево. Стойността на извършените строително-ремонтни дейности възлиза на над 320 хил. лв., 30 хил. от които са осигурени от Община Севлиево. Реализирането на проекта допринася за подобряване на работната среда на служителите, които се грижат за пожарната безопасност в общината, постигнато е намаляване на разходите за енергия и подобряване на експлоатационните характеристики на сградата.

Преди церемонията официалните гости се запознаха с работата на новооткрития Общински координационен център, който в случаи на необходимост, при възникване на критични ситуации от различен характер, осигурява отлична възможност за бързо взаимодействие между община, полиция и пожарна служба.

Областният управител приветства участниците в първата младежка среща за незрящи, която се организира по линия на Балканския консултативен съвет на Националните организации на хората със зрителни увреждания

Областният управител Невена Петкова приветства участниците в първата младежка среща, организирана по линия на Балканския консултативен съвет на Националните организации на хората със зрителни увреждания към Съюза на слепите в Европа. Срещата се организира в Дряново, а официални гости бяха още заместник областният управител Мария Пенева и заместник – кметът на община Дряново Деница Вачкова. По време на двудневния форум младежите от България, Турция, Гърция, Македония, Сърбия, Молдова и Румъния ще споделят добри практики по отношение на заетост и реализация на незрящи хора, нормативна база, достъпна среда и др. В своето приветствие Невена Петкова сподели, че имено многообразието в света ни учи да сме толерантни, показва ни колко е пъстър животът и колко много и различни начини има да изразим себе си и е важно да се научим, да споделяме света на хората различни от нас, защото той може да ни даде много. „Вярвам, че равностойното и пълноценно участие в обществения живот не може да стане единствено и само чрез достъпна транспортна и архитектурна среда. Да, това безспорно е предпоставка и задължително условие, но по – важното е всички ние да бъдем достъпни за хората с увреждания. Във всеки един от нас има скрит потенциал, на който трябва да се даде шанс да се разгърне. Това трябва да е нашата мисия - на хората, институциите неправителствените организации.“ – каза областният управител и добави, че за нея е прекалено остаряло мисленето, че човек с увреждания не може да работи – напротив той може да бъде изключително полезен, ако знаем какъв е неговият потенциал. „Убедена съм, че тези два дена ще бъдат представени много добри примери, но и смятам, че гаранция за успешното решаване на проблемите на хората с увреждания разбира се е доброто сътрудничеството и диалог между държавните институции, местната власт и неправителствените организации на хората и за хората с увреждания. Това е верният път, по който трябва да вървим, за да направим живота на хората с увреждания по-добър, по-радостен и по-пълноценен.“ – заяви още Невена Петкова.

По – късно гостите на събитието разгледаха изложбите, реализирани от незрящи хора – изключителни предмети и пана изработени от различни материали и част от тяхната арт-терапия.

Изложба за Нестор Марков беше открита в НМО

Областният управител Невена Петкова и заместника й Мария Пенева присъстваха на откриването на юбилейна фотодокументална изложба за Нестор Марков, която гостува в Национален музей на образованието.

Изложбата представи авторът на идейния проект Мария Ловджиева, а проф. Мария Младенова разказа за живота и делото на възрожденския просветител. Нестор Марков е сред най-изявените културни дейци през последните десетилетия на Възраждането. Оставя богато книжовно наследство - учебници, речници, десетки статии с публицистичен, естествено-научен и мемоарен характер в периодичния печат. Лексикографското му дело е сериозен принос за развитието на българската национална култура. Преподава в Главното мъжко Габровско училище от 1873 до 1876 година, период, в който то се изгражда като общонационално и най-значимо училище в българските земи. Учителства с Райчо Каролев, Иван Гюзелев, Цани Гинчев, Петър Генчев, Андрей Манолов. По време на Априлското въстание е арестуван заедно с габровските учители, обвинени в подстрекателство.

Изложбата е придружена с оригинални материали от фонда на Националния музей на образованието – учебници на Нестор Марков по френски и турски език, аритметика; възрожденски периодични издания с негови дописки; документални свидетелства за учителския му период в Габрово.

Проектът е реализиран миналата година по повод 180 години от рождението на Нестор Марков със съдействието на Националната библиотека, БАН, регионалните музеи в Хасково и Плевен, Българско лексикографско дружество, Съюза на математиците в България.

Още статии...