РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

новини от правителството

Съветът за административна реформа ще координира въвеждането на електронното управление

Съветът за административна реформа ще координира въвеждането на електронното управление

 

С промени в два нормативни акта правителството разшири функциите на Съвета за административна реформа – той вече ще подпомага и контролира изпълнението на общата и секторните стратегии в областта на електронното управление.

За целта към Съвета се създава постоянна работна група „Електронно управление”, която има координационни и съвещателни функции. В състава й ще бъдат включени експерти, отговорни за електронното управление във ведомствата. Взаимодействието между нея и Съвета ще осигурява 5-членна комисия, в която влизат заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, член на Съвета за административна реформа (САР), представител на вицепремиера, отговарящ за административната реформа, главният секретар на МС и секретарят на САР. С право на съвещателен глас ще бъде независим експерт в областта на информационните технологии и електронното управление.

Постановлението предвижда също проектите на актове, свързани със създаване, преобразуване и закриване на административни структури, с определяне на техните функции и численост, да се съгласуват предварително със САР. Това е в унисон с отговорностите на Съвета в областта на организационното развитие на административните структури и на управлението на човешките ресурси в държавната администрация.

КРИБ: Правителството на ГЕРБ е единственото, което провежда целенасочена политика за защита на прав

 

КРИБ: Правителството на ГЕРБ е единственото, което провежда целенасочена политика за защита на правата и интересите на гражданите и бизнеса

„Правителството на ГЕРБ е единственото в съвременната история на България, което провежда целенасочена политика за защита на правата и законните интереси на гражданите и бизнеса в страната”. Това заявява в писмо до премиера Бойко Борисов и министъра на околната среда и водите, председателят на Управителния съвет на КРИБ г-н Огнян Донев.

Повод за благодарността, изразена в писмото на КРИБ, са взетите от правителството, в лицето на министър Нона Караджова, мерки за преразглеждане на проекта на Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци.

„Предприетите от страна на правителството на ГЕРБ действия за пореден път демонстрират Вашата персонална загриженост за благополучието на българските граждани и развитието на българския бизнес. Бихме искали да Ви уверим, че цялата професионална гилдия високо оценява предотвратяването от Ваша страна на опита за въвеждане на административно регулиране на цените за оползотворяване на отпадъците от електронен скраб, с което цените на бялата и черната техника и електроника в страната щяха да бъдат сериозно завишени, чрез въвеждането на непазарни механизми”, заявява г-н Донев.

Председателят на КРИБ отбелязва, че по този начин са защитени и интересите на българските потребители и българския бизнес във време, в което икономиката започна да излиза от кризата.

 

Среща на министър Дончев с бизнеса в Габрово

Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев идва в Габрово за среща с местния бизнес, организирана от ПП ГЕРБ-Габрово. Той ще представи ефекта от евросредствата върху бизнеса и ще обсъди с тях планирането на следващия програмен период. С министър Дончев в Габрово ще пристигне и началникът на кабинета му Таня Христова.

Срещата ще бъде на 14.03.2011 г., понеделник, от 16.00 часа в Ритуалната зала на Община Габрово. Срещата е отворена за медии. След нея от 17.30 ч. е предвидена и пресконференция.

Премиерът Бойко Борисов представи пред служителите на ДАНС новия председател на агенцията

Премиерът Бойко Борисов представи днес пред състава на Държавната агенция „Национална сигурност” новия председател на ведомството Константин Казаков. Основната задача, която има той, е да създаде такава организация на работа, че службата да генерира сигурност, а не напрежение в обществото, посочи министър-председателят.

Премиерът Борисов подчерта, че служителите на агенцията трябва да работят по стандартите на най-високия професионализъм и с отговорност, за да запазят и развият доброто взаимодействие с партньорските служби и с всички органи у нас, призвани да осигурят спокойствието на българските граждани.

Определен е редът за изработване на плановете за опазване и управление на недвижимите културни ценно

Определен е редът за изработване на плановете за опазване и управление на недвижимите културни ценности

 

Министерският съвет прие Наредба за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за изработване на плановете за опазване и управление на единичните или груповите недвижими културни ценности.

Планове за опазване и управление на единични или групови недвижими културни ценности се изготвят задължително за недвижимите културни ценности, включени в Индикативната листа за културното и природното наследство на Република България; за археологическите резервати; за груповите недвижими културни ценности с национално значение; за единичните недвижими културни ценности с национално значение - в случаите, когато се предоставят на концесия. Предвидено е изготвянето на планове за опазване и управление и за други недвижими културни ценности по инициатива и при възлагане и финансиране от техния собственик, ползвател или концесионер, или от общината, на чиято територия те се намират.

Наредбата предвижда проектите на плановете да се обсъждат публично от заинтересованите институции, обществени организации и граждани преди внасянето им за съгласуване и приемане.

Още статии...