РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

новини от правителството

Правителството одобри подписването на рамково споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничес

Правителството одобри подписването на рамково споразумение за всеобхватно партньорство

и сътрудничество между ЕС и Виетнам

Министерският съвет одобри предложение за Решение на Съвета на Европейския съюз за подписване на Рамково споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между ЕС и Социалистическа република Виетнам.

С Рамковото споразумение значително се разширява обхватът на взаимна ангажираност на ЕС и на Виетнам по въпроси на правата на човека, сигурността, неразпространението на оръжие, Международния наказателен съд, миграцията и данъците. Създават се нови възможности за сътрудничество в областта на инвестициите и търговията, околната среда, правосъдието, вътрешните работи, науката и технологиите, транспорта и др.

Споразумението отбелязва важна стъпка към засилването на ролята на Европейския съюз в Югоизточна Азия и ще проправи пътя за задълбочаване на политическото, регионалното и глобалното сътрудничество между ЕС и Виетнам, ще доведе до практически ползи и за двете страни и ще постави основа за насърчаване на широките политически и икономически интереси на ЕС, в това число на България.

България се присъединява към механизъм, който ще намали значително разходите на бизнеса за получаван

България се присъединява към механизъм,

който ще намали значително разходите на бизнеса за получаване на европейски патент

 

Правителството одобри присъединяване на България към засиленото сътрудничество в областта на единната патентна закрила в Европейския съюз.

През август 2000 г. ЕК прие предложение за регламент на Съвета относно патент на Общността, като последваха опити да се създаде патент на ЕС и да се постигне единомислие по въпроса за реда и условията за превод на патента на ЕС. По време на обсъжданията в работната група към Съвета, значително мнозинство от делегациите, включително и България, изразиха ясна подкрепа за предложението на ЕК – триезичен режим на превод - на английски, френски и немски език.

В последвалите дебати в Съвета, въпреки усилията на белгийското председателство и направените отстъпки от редица делегации, някои държави-членки (Испания, Италия) не приеха предложението за окончателен компромисен текст и не бе постигнато единомислие. Белгийското председателство направи заключението, че не е възможно да се постигне компромис в разумни срокове. В тази ситуация, няколко държави-членки заявиха намерение да отправят искане до ЕК да предложи засилено сътрудничество в тази област. След направеното тълкувание на правната служба на Съвета, че засиленото сътрудничество е осъществимо и съвместимо с Договорите, и отправеното официално искане на 12 държави-членки, ЕК представи предложение за решение на Съвета за създаване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила.

Присъединяването на България към засиленото сътрудничество в областта на единната патентна закрила в ЕС ще бъде от огромно значение за българския бизнес, чийто разходи за създаването и използването на иновативни продукти ще бъдат намалени значително и ще се създадат условия за патентоване и внедряване на продуктите на ниво ЕС. Освен това, с предлаганите в предложението на ЕК мерки ще се намалят неколкократно разходите за получаване на патент, валиден на територията на договарящите се страни. Чрез въвеждането на предлаганите мерки ще се редуцират не само разходите за превод, но и административните тежести, които се налагат поради нуждата от валидирането на европейски патент. Намаляването на разходите за получаване на закрила в рамките на засилено сътрудничество ще направи патента разходоефективен и опростен, което ще повиши неговата конкурентност спрямо патентните системи на световни икономики като САЩ и Япония.

Българските инструктори в Афганистан ще участват в Екип от старши съветници

 

Българските инструктори в Афганистан ще участват в Екип от старши съветници

Правителството измени решението си от юни м. г., с което разреши изпращането на до 65 военнослужещи за участие в операцията на Международните сили за поддържане на сигурността (ISAF) в Афганистан. От тях 10 трябваше да работят в Центъра за военно обучение в Кабул като инструктори. Поради настъпили междувременно организационни промени в Центъра, те не могат да заемат определените им длъжности.

Днешната промяна предвижда 10-те инструктори да се включат в Екип от старши съветници към Регионалния военен тренировъчен център на 205 корпус на Афганистанската национална армия (АНА), както и да се увеличи военната техника с две единици.

Задачата на екипа е да подпомага Щаба на центъра в управлението и координацията на дейностите по приемането, настаняването, храненето и комунално-битовото обслужване на обучаемите, преглед на програмите и плановете за подготовка, провеждането на контрол на учебния процес, анализ и оказване на методическа помощ.

Япония иска пилешко месо от България

Япония иска пилешко месо от България

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов се срещна с министъра на земеделието, горите и рибарството на Япония Мичихико Кано, където е на посещение в правителствената делегация, водена от премиера Бойко Борисов. Япония се интересува от внос на пилешко месо от България, заяви министър Найденов. Азиатската страна в момента е засегната отново от птичия грип като се избиват птиците и има огромен недостиг на пазара на пилешко месо. Очаква се до дни Япония да вземе решение за допускането до своя пазар на български пилешки продукти, каза министър Найденов. В момента се обработват санитарните досиета от Националната ветеринарно-медицинска служба в България и предстои да бъдат изпратени в Япония. След което да бъде взето решението за допускането до пазара.

Министър Найденов предложи още на японския си колега българско сирене и кашкавал, а не само популярното в страната българско кисело мляко. Предстои и по този въпрос НВМС да изпрати санитарни досиета. Министър Мичихико Кано обясни, че от 20 години започва деня си с кофичка българско кисело мляко. Той беше поканен да посети България и на място да се запознае с производството на сирене и кашкавал.

Министър Найденов участва и в българо-японски бизнес форум. На него стана ясно, че има огромен интерес към българските вина и розово масло. Фирмите са обяснили, че в Япония в момента има розомания по аромата на българското розово масло. Ароматът се влага дори в бонбони, сладка и други изделия на сладкарската промишленост.

Японският бизнес се интересува още от сътрудничеството с български фирми. Те искат да използват наши суровини за производството на стоки, с които да пробият на европейския пазар, допълни министър Найденов.

Законът за Българската агенция по безопасност на храните е публикуван в Държавен вестник

Законът за Българската агенция по безопасност на храните е публикуван в Държавен вестник

Законът за Българската Агенция по безопасност на храните (БАБХ) е публикуван в днешния брой на Държавен вестник.

Законът разписва функциите, структурата и основните органи на управление на агенцията. Нормативно са уредени и източниците на финансиране и имуществените отношение, като Българската агенция по безопасност на храните е определена като правоприемник изцяло на активите, пасивите, архива, правата и задълженията на Националната ветеринарномедицинска служба, Националната служба за растителна защита, с изключение на Института по растителна защита.

Агенцията е определена и за правоприемник на част от активите, пасивите, архива, правата и задълженията на Националната служба по зърното и фуражите, на регионалните здравни инспекции и на областните дирекции „Земеделие”, в частта, в която техни досегашни функции ще се изпълняват от новосъздадената агенция.

Законът влиза в сила от днес, когато е обнародван. В едномесечен срок от тази дата Министерски съвет приема устройствен правилник на Българската агенция по безопасност на храните. До влизането в сила на правилника, съответните административни структури, чиято дейност ще премине в агенцията, продължават да осъществяват дейността си по досегашния ред.

В едномесечен срок от влизането в сила на закона промяната в статута на акредитираните лаборатории, преминаващи в структурата на БАБХ, се извършва служебно от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация”. До издаването на новите сертификати за акредитация, лабораториите продължават да работят по досегашния ред.

Още статии...