РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

1. Задължен субект по чл. 3 от ЗДОИ

Наименование: Областен управител на област Габрово

Адм.адрес: гр. Габрово, пл. “Възраждане” № 5

Електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Телефонен номер: + 359 66 800 200

 

2. Вътрешни правила за предоставяне право на достъп до обществена информация в Областна администрация на област – Габрово

 

3. Звено в областна администрация – Габрово, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация

Център за услуги и информация в Oбластна администрация - Габрово

Адм.адрес: гр. Габрово, пл.“Възраждане” № 5, ет. I-ви

Телефонен номер: + 359 66 810 640 ;  + 359 66 810 642

Работно време: от 09:00 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:30 часа

 

4. Необходими документи

Заявление по образец

Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път, на следната електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в от ЗДОИ.

 

5. Разходи по предоставяне на обществена информация

Съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя, издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.

 

6. Ред за достъп до публичните регистри

Съгласно Глава пета „Ред за достъп до публичните регистри, водени и съхранявани от Областна администрация – Габрово” от Вътрешните правила за предоставяне право на достъп до обществена информация в Областна администрация на област – Габрово.

 

7. Годишни отчети по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ

 

8. Актуализиран списък на категориите информация по чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ, подлежаща на публикуване в интернет, за сферата на дейност на Областна администрация - Габрово, както и форматите, в които е достъпна, съгласно чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ (тук).