РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Третокурсници се обучаваха за електронното управление

Третокурсници се обучаваха  за електронното управление в Областната администрация

Вчера в Областната администрация се проведе второто изнесено обучение на студентите ІІІ курс, специалност Публична администрация.По план темата на упражнението беше Електронно правителство. В тази връзка специалистът по информационно обслужване от администрацията представи пред студентите проектът, с който областта ни стана първата е-област в страната. Беше разяснено що е то електронен документ и  как на практика се използва електронният подпис. Студентите се „запознаха” и със системата за документооборот „Актър”, чрез която областна администрация и общините в региона имат директен обмен на  документи. Бъдещите специалисти по публична администрация  разсъждаваха по въпроса трябва ли да е централизирано или децентрализирано електронното управление и кои са плюсовете и минусите му.