РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Граждани на Севлиево връчиха подписка на Областния управител

Подписка с 3387 подписа против Решението на Общински съвет – Севлиево за поемането на общински дълг в размер на близо 2 млн. лв за благоустрояване на централната градска част, беше предадена днес лично на Областния управител Мариян Костадинов от представител на гражданите на общината.

В писмото към подписката се казва „Изразявам своето, както и на много други граждани от община Севлиево несъгласие с решението на общински съвет – Севлиево за поемане на Дългосрочен общински дълг за финансиране реализацията на Проект „Благоустрояване на Централна градска част – гр. Севлиево”, гласувано на сесия на общински съвет на 23.11.2010 г. Същото решение не е в обществен интерес, което е видимо и от подписката”.

Припомняме че, съгласно своите правомощия- да упражнява контрол над законосъобразността на решенията на общинските съвети, Областният управител върна спорното решение за ново обсъждане. На следващото си заседание севлиевските общински съветници отново гласуваха „за” поемането на дълга.