РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Жителите на кметство Лесичарка настояват за повече публичност и прозрачност

Жителите на кметство Лесичарка настояват за повече публичност и прозрачност


Жителите от селата Велковци, Тодорчета, Раховци, Стойчевци, Иглика и Лесичарка участваха днес в изнесената приемна на Областна администрация. На срещата присъстваха Заместник областния управител, общинският съветник Добромир Проданов и специалист от Областна администрация, който отговаря за административния контрол, жалбите и молбите.

Стана ясно, че проблемите в кметство Лесичарка не са по-различни от останалите кметства и са свързани главно с инфраструктурата на селата. Като един от най-сериозните си проблеми хората посочиха водоснабдяването и снегопочистването, както и затрудненото си набавяне на хранителни продукти, поради липса на магазини. Много сериозно беше поставен  въпросът за маркировката и обозначителните табели на населените места и за ограничаване на скоростта на движение. Представителите на Раховци и Велковци изразиха притеснения за сигурността на жителите, заради високите скорости с които преминават автомобилите през техните села. Вероятно заради наболялата тема с болничната реформа жителите на кметството се интересуваха и до колко е сигурна „Бърза помощ” и до каква степен общината или областният управител могат да упражняват контрол върху дейността й. В отговор общинският съветник Добромир Проданов каза” Доколкото може да се оказва контрол на болницата, защото Община Габрово е акционер  - го правим.”

 

Събралите се граждани използваха момента  да зададат доста неудобни въпроси на соята кметица свързани с административната й дейност. Изказано беше мнение, което прозвуча и като упрек в известен смисъл, че щом един човек е избран за кмет, той трябва да бъде близо до хората си и да работи за всички тях, а не да ги дели. „Хубаво е да има повече открити срещи по въпроси, които ни касаят” – казаха те и завършиха „Искаме да знаем какъв е бюджета и как се разпределя и разходва, искаме да има повече публичност и прозрачност”.

След споделените проблеми жителите споделиха удовлетворение от подобен род срещи. «Приветствам идеята да има такива приемни дни. Трябва да се срещаме и за добро и лошо. Смятам, че такива срещи ще са много полезни. Радваме се, че излизате от администрацията и идвате при нас хората. И не мислете, че като критикуваме го правим целенасочено просто искаме проблемите ни да се решат» - каза г-н Събев от Стойковци.