РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Министър Младенов е доволен от направеното по "Красива България" в региона

Министър Младенов е доволен от направеното по "Красива България" в региона

Чрез успешното партньорство между държавата и местната власт са спестени 43 000 лева по реализиран проект на „Красива България” в Трявна и 21 000 лева в Габрово- това констатира министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов по време на посещението си в региона. Както бе заложено в програмата му министър Младенов посети трите обекта, който са изпълнени и се изпълняват по „Красива България”.  Заедно с народния представител Галина Банковска и кмета Драгомир Николов преряза лентата на Дом за стари хора в Трявна, след което министърът посети социалната трапезария с капацитет 50 души, Дневния център за хора с увреждания за 20 души и Центъра за социална рехабилитация, от чиито услуги се ползват 20 души.

 

В Дряново министър Младенов направи проверка на реновирания Дом за възрастни хора с дименция.

 

Посещението на министър Младенов продължи с проверка на обект по „Красива България” в Габрово, където  провери изпълнението на дейностите, свързани с реновирането на библиотека „Априлов – Палаузов”. И макар че програмата на министъра беше напрегната в край на своето посещение той посети и Центърът за социална рехабилитация и интеграция на деца от аутистичния спектър „Келер”. За една година от своето създаване там са проведени над 3000 сесии с 25 деца на възраст от 3 до 14 години, каза пред Младенов  ръководителят на центъра Димитрина Григорова .   По думите й, при повече от 60 % от болните се наблюдава позитивно развитие . Две невербални деца вече са отключили реч . При всички останали е започнало да се забелязва подобрение в общуването им и начина да контактуват с околните хора.

По – рано през деня министър Тотю Младенов се срещна с всеки един от кметовете на посетените общини, за да се информира от самите тях за нивото на безработицата, за предоставянето на социални услуги и модернизацията на местната инфраструктура, за това до каква степен общините се възползват от възможностите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема „Развитие”, колко са приемните семейства, каква е комуникацията между отделните звена и т.н.

 

По време на своята среща и с журналистите в Габрово министърът сподели, че за 2010 година по "Красива България" са реализирани 19 обекта в страната на стойност около 2,5 млн. лева, а  съфинансирането от общините е в размер на около 1 млн. лева. Като програмата продължава и през  следващата 2011 г., за която социалното министерство е заделило около 3 млн. лева До 4 февруари общините ще могат да представят своите проектни предложения като отново акцентът е върху социални заведения, детски градини и др. обекти.