РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

11 сигнала за корупция и 54 жалби за 2010 година са регистрирани в Областната администрация

11 сигнала за корупция и 54 жалби за 2010 година са регистрирани в Областната администрация

През 2010 г. са проведени три заседания на Областния съвет за противодействие и превенция на корупцията. Разгледани са 11 сигнала – получени по имейл, писмени или чрез информационна система на Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет.

По отношение на сигналите: ролята на Съвета като цяло е превантивна и като такава повечето сигнали са препратени по компетентност на съответните органи, а един е прекратен поради влязло в сила постановление на Районна прокуратура – Севлиево.

Получените сигнали са в сферата на образованието, транспорта, както и няколко сигнала за злоупотреби в подразделение на Държавно горско стопанство. Всички те са разгледани на заседанията на Съвета, като за някои от тях вече има и доказана злоупотреба и административни наказания.

Прави впечатление, че все повече граждани подават заявления и жалби за съдействие от страна на Областния управител, което е показател, че доверието към институцията се повишава. Желанието за открито управление не остава незабелязано и все повече граждани се възползват от това си правото да сезират областния управител за извършени нередности, според тях или просто да потърсят съдействие за разрешаване на  личен проблем. В повечето случай става въпрос за междусъседски отношения, спорове около земеделски земи и други подобни. По всички получени сигнали и жалби са предприети необходимите действия .