РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

От днес до 30 ноември 2016 г. се приемат заявления в К О Н К У Р С „ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ОБЛАСТ ГАБРОВО”

Във връзка с дейността, функциите и целите, определени в закона, Областен съвет по условия на труд – Габрово предвижда да реализира проектна инициатива, свързана с подобряване и оптимизиране условията на труд в предприятията на територията на област Габрово с тема: „Добри практики при осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в област Габрово”.

В рамките на инициативата се предвижда организирането на конкурс с цел подобряване на условията на труд на работещите и осигуряване на оптимални здравословни и безопасни условия на труд на работното място. Съобразно разработените критерии и методиката за оценяване на кандидатите, в конкурса могат да участват работодатели; лица на ръководни длъжности с принос в изпълнението на нормативните изисквания в сферата на здравословни и безопасни условия на труд и работници/служители в предприятия и организации, работещи по изпълнението на нормативните изисквания в сферата на здравословни и безопасни условия на труд.

Инициативата е подкрепена от всички членове на Областен съвет по условия на труд – Габрово. Координирана е със социалните партньори – КНСБ, КТ „Подкрепа”, БТПП и Стопанска камара.

Заявленията могат да бъдат изтеглени от интернет-страницата на Областна администрация от секция “Конкурс ЗБУТ 2016”.

Заявления се приемат в деловодството на Областна администрация или на електронна поща Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. в периода 1 септември – 30 ноември 2016 г.