РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Процесът, който тече в момента в професионалното образование е от изключително значение, за да има региона ни една стабилна икономика

Областният управител Николай Сираков проведе реботна среща с представители на бизнеса, предложени от национално представените работодателски организации. Поводът за срещата бе промяната в образователния закон и предстоящото сформиране на общесвените съвети към учебните заведения. Сираков подчерта, че за него този процес е от изключително значение , за да има региона ни една стабилна икономика и хората, които участват в него трябва ясно да си дадат сметка имат ли времето, желанието и най-вече страстта, за да го правят. Накратко той очерта рамката, в която се вписва областта – демографски срив, липса на работна ръка, липса на необходими навици и умения за работа и конкуренция. Решението от тази ситуация според него е в прякото участие на бизнеса в учебния процес от една страна и привлекателните работни места – от друга. Сираков сподели още, че трябва да бъде изграден положителен имидж на фирмите, който обаче да бъде видим и достъпен за родители и техните деца. Бизнесът ще съгласува учебните планове, ще има поглед върху бюджета на училището и държавния план-прием . Участието му в образователния процес е изключителна възможност за промяната, която трябва да се случи в професионалното образование– обясни още областният управител и допълни, че когато имаме ясна цел и мотивация, всичко останало е въпрос на съвместна работа.