РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Информационен лист за произвеждане на референдума на 6 ноември

На интернет страницата на Областна адиминстрация - Габрово в раздел „Избори 2016” е публикуван информационен лист за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. с въпроси: „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“; „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“; „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“. Информационният лист е одобрен от Министерски съвет и съдържа мотивите за провеждане на националния референдум, както и детайлна информация за начините на гласуване, времето, мястото и реда за произвеждане на референдума.