РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

24 работни места в област Габрово ще бъдат разкрити по регионалната програма за заетост

В област Габрово ще бъдат разкрити 24 работни места по регионалната програма за заетост и обучение. Размерът на определените средства за финансиране на програмата за областта ни е 47 385 лева. Това стана ясно днес по време на проведеното заседание на Комисията по заетост, която одобри проектите на общините от региона.

Основната цел на регионалните програми за заетост е повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в регионите. Те са насочени към безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст, също безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности и безработни с ниско образование. Програмата е насочена и към продължително безработни лица, лица извън работната сила, желаещи да работят.

Община Габрово е заявила 18 058 лева, с тях на 8-часов работен ден ще се осигури работа през следващите шест месеца на 5 човека и 2-ма на 6-часов работен ден. Община Дряново кандидатства за 8 лица на 4-часов работен ден за сума от 12 040 лева, Община Севлиево – за 3 лица на пълен работен ден и 1 на 4-часов работен ден с искан финансов ресурс 9201 лева, община Трявна заявява 7289 лева за 5 лица на 6-часов работен ден.

Работните позиции в проектите на общините са за почистване и поддържане на зелени площи за широко обществено ползване, ремонтиране, освежаване и поддържавен на детски и спортни площадки и стадиони, поддържане на районите около учебните завенения, дейности по почистване на пътища и др.

Предстои предложенията да бъдат изпратени за утвърждаване от Министерството на труда и социалната политика. Реализацията на регионалната програма за заетост ще започне на 15 октомври и ще продължи до 31 март 2017 година.