РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният съвет за намаляване риска от бедствия проведе първото си заседание

Областният управител Николай Сираков проведе първо заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. Сформирането на Съвета е в резултат на влезлите в сила изменения и допълнения в Закона за защита при бедствия от м. юли 2016 г. До реформиране на системата за управление при бедствия се стига в следствие множеството наводнения и отнетите човешки животи през последните години, щети на критична инфраструктура, обекти на културното наследство, на земеделието и бизнеса . „Ако инвестираме повече в превенция, много по-лесно ще се справим ако настъпи бедствена ситуаци” – категорично заяви областният управител пред членовете на съвета и допълни, че трябва да се достигне и до хората, за да разберат, че всеки един има отношение към този процес. Закона за защита при бедствия регламентира създаване на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия към Областния управител. Основните водещи моменти и цели при създаването на Съвета са повишаване на ефективността на общата система за защита и постигането на резултати чрез навременна превенция и готовност на институциите при бедствия, а не както досега – върху реакцията при настъпили вече бедствия и възстановяването на щетите.

По време на заседанието Гергана Илиева, началник сектор в ПБЗН запозна подробно присъстващите с измененията в Закона за защита при бедствия. Промените целят осигуряване на силно институционално начало за управлението на риска от бедствия, като приоритет се дава на национално, регионално и местно ниво, разширяване на възможностите за ранно предупреждение като комплекс от дейности за разпространяване на спешно предупреждение към обществеността за съществуващ риск от бедствие в определена територия, както и ясно разграничаване на задълженията при готовност и реагиране на организациите и институциите, като част от Единната спасителна система и задълженията им.

Представено беше и актуалното състояние на доброволните формирования на територията на област Габрово, предизвикателствата и перспективите за тяхното развитие.