РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Покана за пресконференция: Как да защитим децата – жертви на престъпления?

Уважаеми колеги от медиите,

Институт по социални дейности и практики (ИСДП) Ви кани на пресконференция, която ще се състои на 5 октомври (сряда), от 10:15 ч. в хотел „Балкан”, ул. „Емануил Манолов” № 14, Габрово.

На пресконференцията ще представим информация за текущите промени в законодателството, свързани с осигуряването на защита на децата–жертви на насилие и възрастните със статут на уязвими жертви, за това как на регионално ниво ще се подкрепи прилагането на минимални стандарти за защита, за да се гарантират правата, достъпа до услуги и подкрепата на жертвите на тежки престъпления и какво е важно да знаят техните семейства в случай на престъпно деяние.

Участници в пресконференцията са г-жа Иглика Иванова – Събева, зам.-областен управител на област Габрово, д-р Надя Стойкова, директор на програма „Деца и правосъдие. Превенция на насилието” към ИСДП, Радослав Байкушев, психолог, провеждащ разпити на деца в „синя[1]” стая в ЦОП на ИСДП и адвокат Диляна Гитева, консултант към Министерство на правосъдието.

Разчитаме на присъствието Ви.[1] специализирано помещение за разпит/изслушване на деца-жертви на насилие и/или престъпление