РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Какво е здравното състояние на работещите, съгласно анализите на СТМ, обсъждаха в съвета по условия на труд

Д-р Николай Пенчоков, директор на Регионалната здравна инспекция – Габрово участва в заседание на Областния съвет по условия на труд, където представи обобщен анализ на здравното състояние на работещите съгласно дейността на Службите по трудова медицина /СТМ/. "Притеснителен е фактът, че близо 50 % от работещите не са обхванати в профилактичните прегледи", сподели д-р Пенчоков. „Това показва отношението на хората към собственото им здраве от една страна, но от друга трябва да се запитаме къде е причината, имат ли доверие хората на СТМ или смятат прегледите за формални?” - коментираха членове на съвета.

Във връзка с отчитането и контрола върху дейността на службите по трудова медицина за 2015 г. са проверени осем служби по трудова медицина. – съобщи директорът на РЗИ – Габрово. Анализи за здравното състояние на работещите са представени от 7 служби , изводът на всички тях е, че регистрираната патология не се свързва с условията на труд по работните места и упражняваната професия и заболяванията нямат професионално обусловен характер.

С най-голям дял са заболяванията на дихателната система; на костно-мускулната система, от които водещи са уврежданията на междупрешленните дискове и артрозите; на периферната нервна система; на сърдечно-съдовата система; пикочо-половата система и храносмилателната система.

Освен анализите и изводите, СТМ дават най-често следните препоръки:

За профилактика на общата заболяемост на работниците и служителите е желателно повишаване на имунната резистентност чрез подходящ хранителен режим с продукти, богати на витамини и минерали и на антиоксиданти; Редовен контрол на факторите на работната среда за оценка на въздействието им върху здравето на работещите; Оптимизиране на работната поза и при възможност редуване на различни пози в рамките на работната смяна за ограничаване на последиците от статичното мускулно натоварване. Избягване на неблагоприятните и принудителни пози; Създаването и поддържането на подходящо работно място, съгласно ергономичните изисквания, е важен фактор за профилактика на заболяванията на опорно-двигателния апарат и периферната нервна система; Ползване на полупасивни почивки /разходки, леки физически упражнения/ в звената, където работната задача води до статично мускулно натоварване в резултат на еднообразна работна поза или предразполага към намалена двигателна активност /хипокинезия/ в резултат на седяща работна поза;

За профилактика на зрителната умора и напрежение, и поддържане на висока работоспособност при работещите с видеодисплеи, е удачно въвеждане на микропаузи - 5-10 минутни прекъсвания за работа без видеодисплей в рамките на всеки час работно време; Спазване на здравословен начин на живот за ограничаване на социално значимите сърдечно-съдови и ендокринно-обменни заболявания – редовно и балансирано хранене без прехранване, без злоупотреба с мазнини, въглехидрати, готварска сол, кафе и алкохол и въвеждане на рационален двигателен режим извън работното място; Провеждане на здравно-промотивна дейност сред работещите с цел отказ от тютюнопушене, рационален хранителен режим и др., и активна дейност за повишаване на здравната култура на работещите – индивидуални съвети, нагледни материали, беседи; Провеждането на имунопрофилактика през м. октомври; Продължаване контрола на здравното състояние на работещите чрез редовно провеждане на профилактични медицински прегледи;