РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Готовността за работа при зимни условия обсъдиха по време на заседание на Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия на област Габрово

Областният управител Николай Сираков изпрати доклад до министъра на вътрешните работи за готовността за работа при зимни условия в област Габрово.

Подготовката на общините, ведомствата и дружествата от Габровска област за осигуряване на нормални условия за работа и живот при зимни условия, е организирана с негова Заповед от октомври 2016г. Докладът на областният управител обхваща четири основни направления

  • Готовност на областния и общинските щабове, както и на териториалните структури за работа при зимни условия
  • Сключени договори с изпълнители и тяхната готовност за зимно поддържане на пътищата
  • Готовност на техниката за извличане на закъсали тежки товарни автомобили
  • Осигурено финансиране на мероприятията за зимата

По време на проведено заседание на Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия на област Габрово стана ясно, че ръководствата на дружествата и ведомствата са положили усилия за подготовка на съответните структури за работа при зимни условия. Същите са създали организация и имат готовност за работа при усложнени зимни условия. Със заповеди са актуализирани щабовете на областно и общинско ниво за действие при усложнена зимна обстановка. Създадена е организация за оповестяване на областния и общинските щабове за координиране на НАВР чрез СРПОБ.

В област Габрово е обезпечено кадрово, материално и финансово здравното и медицинско осигуряване на населението при тежка зимна обстановка. Актуализиран е списъка с имена, адреси и седмичния график на болните подлежащи на хемодиализа Лечебните заведения имат готовност за разширяване на легловия фонд при влошаване на епидемиологичната обстановка. ЦСМП-Габрово е обезпечен кадрово, материално и финасово. Няма затруднения с доставките на горива за автомобилите, медикаменти и медицински консумативи. Създадена е организация за взаимодействие между ОУ”ПБЗН”-Габрово, РЗИ и ЦСМП за съвместна работа при усложнена зимна обстановка и оказване на съдействие за обслужване на болни на хемодиализа, родилки и тежко болни. Проблемен момент остава старата и износена топлопреносна мрежа на „Топлофикация – Габрово” ЕАД и възможните пробиви по нея. Въпреки това дружеството има създадена организация за работа през зимния сезон.

Социални, здравни и учебни заведения, детски градини и детски ясли са приведени в готовност за работа и живот при зимни условия.

Общините от област Габрово имат добра предварителна подготовка за работа при зимни условия е едно от заключенията в доклада на областния управител.

За Община Габрово в момента тече процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка „Зимно поддържане на общинската пътна мрежа”. До окончателното и приключване и сключване на договор, общината ще възлага дейностите на досегашните изпълнители. За останалите общини от региона има сключени договори за зимното поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа през зимния сезон 2016-2017 г.

Извършена е проверка на техниката в две общини и предстои това да се извърши и в община Севлиево и Габрово. Фирмите –изпълнители имат готовност за изпълнение на договорените задължения. С цел да не се дублира техниката, особено внимание ще се обърне на МПС-тата в тези общини, защото в дружеството спечелило в Севлиево и това, което е класирано на първо място в Габрово и се очаква да подпише договор, участник е една и съща фирма!

Основен проблем е намирането на площадки за принудително спиране на МПС – с цел поставяне на вериги, за изчакване при забрана на движението с цел почистване и др. Повечето площадки са аварийни – с малка площ и нямат необходимия капацитет да поемат повече МПС-та.

Регламентирано е зимното поддържане на републиканските пътища в чертите на общинските градове.

Общините разполагат с налични запаси от сол, луга и пясък необходими за началото на зимния период.Осигурено е финансиране на мероприятията по зимна подготовка, както и са заделени финансови средства за допълнителни разходи при необходимост от аварийно-възстановителни работи по общини.

В доклада на областния управител се посочва още, че остава тревожно състоянието на три пътни участъка: път III-4404 „Габрово-Дебел дял” от разклона за почивна станция Люляците – до началото на с.Дебел дял, който е затворен за движение на ППС; път III-4404 „Габрово-Дебел дял“, от км.4+220 до км.4+265, където има пропадане на пътното платно с ширина 3,5 м. и движението се извършва в едната пътна лента; пропаднал участък от „банкета“ на път III-506 “Габрово-Стоманеци – Зелено дърво – Узана“ при км.7+060 – пътя е проходим и е положена необходимата сигнализация.