РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Единодушно решение за присъединяване на община Севлиево към АВиК се гласува днес

Областният управител Николай Сираков свика извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия обслужвана от „В и К” ООД – гр. Габрово. „Решението, което ще се вземе днес е изключително важно, за да се продължат процедурите, които следват с изработване на прединвестиционни проучвания.” – коментира областният управител с кметовете на общините. В дневния ред на заседанието бе включена единствена точка за присъединяването на община Севлиево към Асоциацията. Единодушно се прие решение за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД гр. Габрово, чрез присъединяване на община Севлиево. До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставянето В и К услуги на потребителите на община Севлиево от „В и К“ ООД гр. Габрово, същите ще продължат да се извършват от действащия В и К оператор – „Бяла“ ЕООД, гр. Севлиево.