РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Иглика Иванова - Събева участва в дискусия, посветена на Международния ден за борба с корупцията

Представители от Областният съвет за превенция и противодействие на корупцията – Габрово участваха в официално представяне на резултатите от Втория годишен Индекс на Местната система за почтеност – 2016. по покана на Асоциация „Прозрачност без граници”, а поводът бе Международния ден за борба с корупцията.

Втора поредна година Индексът предлага сравнителна картина на антикорупционния капацитет, роля и значение на общински съвет, кмет, общинска администрация, политически партии, органи на съдебна власт, полиция, бизнес, медии и гражданско общество в 27-те общини – областни центрове в България. Когато функционират в синхрон с водещите стандарти за независимост, прозрачност и отчетност, те образуват стабилна Местна система за почтеност и са гарант за ефективно и почтено управление.

Индексът на Местната система за почтеност е и основа за обмен на добри практики и развитие на капацитет у всички участници в политическия процес, гражданското общество и бизнеса на местно ниво в българските градове и региони.

Дискусията на тема „Предизвикателства пред системите за почтеност на местно ниво в началото на мандата на новите органи на местно самоуправление и местна власт в България“ с участието на представители на местните власти и експерти може да бъде видяна на следния лник
https://www.youtube.com/watch?v=t_PCH359bM8.