РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

„Имайте ясна цел в живота, вярвайте в нея, действайте и имайте търпението, за да се случи тя“ – пожела областният управител на ученици от ПТГ „Д-р Никола Василиади“ по време на откриването на клуб „Кариера“

В ПТГ „Д-р Никола Василиади“ официално отвори врати клуб „Кариера“. На откриването и представянето на проекта присъства и областният управител на Габрово Николай Сираков, който приветства всичко, което е направено в училището до момента по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. „Техническата гимназия и ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ са определени като пилотни училища по проекта от общо 42 за страната и в тях се апробира система за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище“ – обясни директорът на гимназията Васил Христов и допълни, че резултатите на този модел за кариерно ориентиране ще бъдат предложени за въвеждане във всички училища в страната.

Представени бяха дейностите и целите на проекта, както и целевата група - учениците от 8 клас „Компютърна техника и технологии“, 9 клас – пилотната паралелка „Мехатроника“, 10 клас „Компютърна техника и технологии“, 11 клас „Системно програмиране“ и 12 клас „Мехатроника“. Един от екипите по проекта представи техника за явяване на интервю за работа. Участници споделиха впечатленията си от дейностите до момента. „Опознавайки своя вътрешен ресурс, разбираме с какво искаме да се занимаваме и накъде да се ориентиране“ – каза една от ученичките.

Да откирят Елемента в себе си, онова което е пресечната точка между страстта и уменията, им пожела и областният управител Николай Сираков. „Имайте ясна цел в живота, вярвайте в нея, действайте и имайте търпението, за да се случи тя“ – допълни още той.

След представянето на проекта, беше официално открит и кабинетът, където ще се помещава клуб „Кариери“. Областният управител направи предложение участниците по проекта да посетят Областната администрация, където да бъде „разиграно“ кандидатстване за работа пред определена комисия, а той самият да проведе интервю за работа с всеки желаещ.

Клубът е изграден по проект на Министерството на образованието и науката „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Клубовете „Кариера“ са формирани като пространство, в което специално обучен по проекта екип от училището ще извършва дейности по обучение, информиране и консултиране на учениците и техните родители.