РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

СЪОБЩЕНИЕ

alt

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Относно: Провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

 

В изпълнение разпоредбите на чл.60 от Изборния кодекс, на 29 януари (неделя) 2017 г. от 11,30 ч. в заседателната зала на Областна администрация, гр.Габрово, пл.”Възраждане” № 5, ет.1, ще се проведат консултации за състава на Районна избирателна комисия – Габрово.

Редът, условията и представителството за провеждане на консултациите, както и необходимите документи, са описани в Решение № 4130-НС от 26.01.2017 г.

 

 

НИКОЛАЙ СИРАКОВ /п/

Областен управител на Област Габрово