РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси проведе днес заседание

До 28 февруари трябва да е готов мониторинговия доклад за 2016г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020г. Това стана ясно днес по време на заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, ръководено от областния управител на област Габрово Николай Сираков. Докладът ще обхваща 6 приоритета – образование, здравеопазване, заетост, жилищна политика, върховенство на закона и култура и медии.

Старши експертът в Областна администрация – Габрово Михаела Стоянова коментриа с участниците в заседанието основните акценти от мониторинговия доклад. Представен беше проект „Т.Е.А.М – Заедно постигаме повече“ и актуална информация по реализацията на проект „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.