РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие съгласува предложението за държавния план-прием за учебната 2017/2018 година

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, проведе днес заседание председателствано от областния управител Николай Сираков. В дневния ред бе включена една единстване точка за обсъждане и съгласуване проекта за държавния план-прием за учебната 2017/2018 година. Проектът бе представен пред членовете на комисията от началника на РУО – Габрово Георги Маринов, който акцентира и върху новостите в образователния закон. Съгласуването на план-приема и тази година не премина без дискусии за състоянието на образователната система и структура. „Отново имаме пъстра палитра от специалности, с оглед училищата да станат привлекателни за децата. Но така се губи облика на традиционните специалности в региона“ – коментираха членове на комисията. Критериите върху, които се формира становището на Габровска област са необходимостта от изпълнителски кадри за регионалната икономика по предлаганите професии; реализация на държавния план-прием през предходна учебна година; наличие на материално-техническа база, подходяща за обучение по дадена професия/специалност; наличие на квалифициран педагогически персонал по професионална и профилираща подготовка;създадените интеграционни връзки между училищата и фирмите в областта за осъществяване на практическо обучение в реални условия и не на последно място реализацията на завършващите ученици, броя на завършващите ученици от VІІ и VІІІ клас и тенденциите за привличане на ученици от други региони.

Предложението беше подкрепено и съгласувано от всички членове на комисията. Така за следващата учебна година в държавния план-прием се предлагат 39 паралелки, от които три нови специалности – „Интериорен дизайн“ в СОУ „Отец Паисий“, „Архитектурна реставрация“ в ПГИ „Рачо Стоянов“ и „Мебелно производсво“ в СУ „Ангел Кънчев“.