РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Членове на Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията обсъдиха плана за работа през годината

Членове на Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията /ООСППК/ в област Габрово обсъдиха своя план за работа през годината. „Планът обхваща шест направления и след утвърждаването му ще бъде достъпен на интернет страницата на Областна администрация“ – каза заместник областният управител и председател на съвета Иглика Иванова – Събева.

Част от мерките описани в плана са: Стимулиране на ефективно сътрудничество на училищата с държавните институции и неправителствени организации, във връзка с повишаване знанията и отношението на учениците за функциите на изпълнителната, законодателната и съдебната власт; Организиране на: „Дни на отворени врати” в държавни институции, посещения в Областна администрация; Сътрудничество с неправителствените организации и медиите при изработване и прилагане на механизъм за публичност и прозрачност на антикорупционната политика и инструменти; Създаване на добри практики за организиране и провеждане на беседи с антикорупционна насоченост с ученици от училищата в област Габрово (или попълване на анкета от учениците с до 5 въпроса, свързани с корупцията).

Мерките за изпълнение на плана за дейността на ООСППК – Габрово за 2017 г. могат да се допълват съобразно настъпилите актуални задачи и промени в законодателството към момента на всяко заседание. – обясниха от Областният обществен съвет.