РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният управител проведе среща с директора на ОПУ - Габрово

Иванка Баева проведе среща с директора на Областно пътно управление – Габрово инж. Деян Георгиев. Срещата се състоя по инициатива на областния управител, а един от поводите бе проверката на пътното управление за състоянието на тунелите на територията на област Габрово. Два тунела от област Габрово са включени в Доклада до Министъра на регионалното развитие, който обхваща анализ на състоянието на тунелите по републиканската пътна мрежа в страната. Тунелите от Габрово са на път I-5 при км 133+387 и при км 150+814. „Констатираните проблеми не са конструктивни“ – обясни директорът на ОПУ. И при двата тунела се наблюдават течове, предпоставки за образуване на висулки изаледявания. Дългосрочните мероприятия, които могат да се предприемат за подобряване състоянието им са реализиране на проект. В краткосрочен план да се извършва постоянно наблюдение, въвеждане на ограничения за скоростта, обрушване на нестабилни части от облицовката и заледени висулки в случай, че има такива.

Георгиев запозна областния управител Иванка Баева с пътната обстановка към момента, с проектите, които се реализират, програмата с ремонти, които предстоят през настоящата година. Двамата коментираха и работата по Западния обходен път.