РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Адв. Иванка Баева проведе среща с Началника на Военно окръжие - Габрово

Областният управител адв. Иванка Баева проведе среща с Началника на Военно окръжие - Габрово подп. Кристиан Гранджан. Адв. Баева се запозна с дейността на окръжието. Представена пред нея беше идеята за изграждане на военен музей в сградата, където се помещава окръжието. Подполковник Гранджан обърна особено внимание върху началното военно обучение на учениците от 9 и 10 клас и заяви своето желание да реализира провеждане на лагери или демонстрации по военна подготовка, съвместно с курсанти от НВУ „Васил Левски“ Велико Търново. Предстои тази идея да бъде представена и пред началника на РУО – Габрово Георги Маринов.