РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният управител и заместник областният управител проведоха работна среща с началника на Регионалното управление на образованието – Габрово

Областният управител адв. Иванка Баева и заместник областният управител Ивелина Петрова проведоха работна среща с началника на Регионалното управление на образованието – Габрово Георги Маринов. По време на срещата бяха обсъдени няколко предложения за инициативи с ученици, представени от заместник областният управител, в чийто ресор е образованието. Началникът на РУО – Габрово подробно представи образователната структура и система на територията на областта. Особен акцент той постави върху областната стратегия за личностно развитие, която в момента се разработва. Коментиран беше одобреният вече държавен план - прием, както и проект на Наредба от Общински съвет – Габрово за приемане на ученици в първи клас. По време на разговора беше обсъден напредъкът по дуалното образование в двете технически гимназии – в Габрово и Севлиево. Адвокат Баева и Ивелина Петрова обсъдиха с Георги Маринов и въпроси, свързани с оздравителното училище в Трявна и възпитателното училище – интернат в с. Керека.