РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Среща на ръководството на Областна администрация с директора на Регионалната дирекция Социално подпомагане

Социална инфраструктура на територията на областта беше темата на разговор по време на среща на ръководството на Областна администрация с директора на Регионалната дирекция Социално подпомагане. Г-жа Нела Баракова представи дейността на дирекцията и акцентира върху различните социални услуги в региона. Пред областния и заместник областния управител Баракова сподели, че приемната грижа в региона е много добре развита и допълни, че ако до сега основен е бил процесът по деинституционализация, то за в бъдеще акцент ще бъдат възрастните хора. В тази връзка бяха дискутирани предизвикателствата пред домовете за възрастни хора, услугите, предоставяни от Центровете за настаняване от семеен тип, както и областната стратегия за интеграция на ромите.

Обсъдена беше идеята на областния управител за среща с приемни майки от областта.