РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Честит Ден на любителското художествено творчество

Честит празник на всички самодейци, хората на изкуството и на духа от самодейните читалищни състави. Те са тези, които в забързания делник, след работния ден всеки в своето професионално поприще, отделят време за културна самодейност.

В нашата област работят много и различни състави. В това своеобразно поле на духовността творят заедно стари и млади, ръка за ръка на хорото в танцовите състави и в певческите формации застават лекари и учители, инженери и икономисти, съдии – хора от различни професионални гилдии, но всички обединени от своята любов към творчеството и красотата, към българския фолклор и изкуството. Плодовете на техния труд, както и на труда на читалищните работници ние всички, виждаме на всеки празник, на всяка светла дата от националния календар.

С почит и респект към тяхната всеотдайност и голяма любов към изкуството и към „всичко българско и родно“ ги поздравяваме в днешния празничен ден и им пожелаваме здраве и много вдъхновение, за да продължават да пеят, танцуват и играят на театралните сцени, а ние да им се радваме и да се зареждаме с онзи особен дух, който само изкуството може да дари на човека.