РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Министър Томислав Дончев ще представи в парламента напредъка при управлението на средствата от ЕС

 

Министър Томислав Дончев ще представи в парламента напредъка при управлението на средствата от ЕС през 2010 г.

На 12 януари 2010 г., сряда, от 14.30 ч. министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще представи пред депутатите от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на Народното събрание отчет за работата си през миналата година и напредъка при управлението на средствата от ЕС през 2010 г.