РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният управител се запозна с дейността на ОД на МВР и оперативната обстановка на територията на областта

Областният управител се срещна с директора на ОД на МВР Габрово Борислав Бончев. Бончев представи дейността на дирекцията, както и накратко коментира доклада, обхващаш работата й през 2016 –та година. Той сподели пред областния управител, че оперативната обстановка по криминална линия е спокойна. Основните проблеми, които открои по време на разговора са телефонните измами, наркотици сред учениците и недостигът на човешки ресурс - най – вече младши изпълнителен състав. За съжаление все повече хора се поддават на телефонни измами и мерките, които от дирекцията се предприемат не са достатъчно ефективни. Провеждани са срещи, кампании, раздавани са листовки, но ръстът на пострадали по това направление расте. Същата тенденция се наблюдава и при подрастващите, които посягат към наркотиците. Притеснителен освен това е фактът, че от областната дирекция не срещат съдействие от страна на директори на учебни заведения. В тази връзка бяха обсъдени и конкретни възможности за съвместни дейности с цел превенция на младите хора.