РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Новостите в Закона за защита при бедствия и преки задължения на областния управител, обсъдиха Иванка Баева и Комисар Русинов

Областният управител Иванка Баева проведе среща с директора на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Габрово. Комисар Георги Русинов разказа за дейността на дирекцията, която основно се разделя в две направления – защита от бедствия и пожарна безопасност.

Русинов запозна областния управител с новостите в Закона за защита при бедствия, приети в края на изминалата година, които най-общо целят да бъдат ангажирани повече институции при ликвидиране на възникнала бедствена ситуация. В частта пожарна безопасност комисар Русинов с радост съобщи, че за област Габрово около 90% от техническия ресурс е изцяло подменен.

Коментирани бяха задълженията на областния управител при обявяване на пожароопасните сезони. Иванка Баева беше запозната и с темата за доброволните формирования, които по Закон до края на 2017 г. трябва да бъдат сформирани във всяка община, която е с население под 20 хил.души. Русинов обобщи, че във всяка от четирите общини на територията на областта вече има такива формирования. Доброволците са обучени от регионалната дирекция, а техника, която е отпаднала от необходимост е предоставена за ползване от общините.