РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Проект "1000 СТИПЕНДИИ" – възможност за ученици от 6-и до 11-и клас

В Областна администрация – Габрово постъпи информация за проект "1000 СТИПЕНДИИ", който е национален конкурс за ученици от 6-и до 11-и клас. В него може да се включи всеки ученик в тази възрастова група, като за това е необходимо под формата на есе да представи знанията и разсъжденията си по предмета, в който се чувства най-уверен.

„1000 стипендии“ е социално-образователен проект, който обръща специално внимание на деца от малки населени места, на деца от семейства с нисък семеен доход, на деца, лишени от родителска грижа, с инвалидност или други сходни обстоятелства.

Чрез стипендиите проектът се стреми да подпомогне деца в затруднение, затова и техният дял е над 50 % от финалистите.

Всеки, който проявява интерес може да се запознае с цялата информация за проекта, както и да изтегли документи за кандидатстване на интернет страницата http://www.1000stipendii.org/