РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Заместник областният управител обсъди перспективите за развитие на читалищното дело с представители на читалища от областта

15 читалища от област Габрово участваха в среща на тема „Моето читалище“, инициирана от заместник областния управител Ивелина Петрова. Целта бе, чрез представяне на реализирани дейности и предстоящи такива, да се очертаят перспективите за развитие на читалищното дело в област Габрово.

Преди всичко заместник областният управител благодари на присъстващите, че са приели поканата да споделят своето виждане по темата. Всеки участник в срещата получи писмо от нея, в което се казва: „Поздравявам Ви за това, че сте едни от будителите на нашето съвремие, съхранявате и развивате традициите, достойно представяте област Габрово на фестивали и конкурси. Читалищната дейност си е едно истинско предизвикателство в наше време, което буди уважение към онези от Вас, които отбелязват стотици години от създаването на тяхното читалище и към онези, които въпреки всички трудности решават да учредят ново! Всичко това ни вдъхва вяра, че интересът към фолклора и традициите е жив.“.

В обръщението си към участниците в срещата Петрова подчерта, че Габрово е люлка на образованието и има богато културно – историческо наследство. „Това ни дава основание да развиваме културата, а Вие сте част от нея“ – допълни още тя. По време на срещата многократно читалищната дейност бе отъждествена със светлина. В тази връзка много от участниците споделиха мнението, че щом „читалището вечер свети – значи е свършило своята работа“. „Вие сте пазителите на светлината на всички нива“ – каза Ивелина Елмазова, учредител на най-новото читалище в Габрово, наречено „Будител“.

След представянето на всички презентации на участниците в срещата, област Габрово безспорно може да се похвали с безкрайно пъстър културен календар. И тъй като целта на срещата беше освен перспективите да се обсъдят и предизвикателствата, читалищата поставиха за пореден път и своите въпроси, които да бъдат отнесени към Министерство на културата. По този повод заместник областният управител пое ангажимент те да бъдат представени по компетентност и да съдейства за организиране на среща с представител на Министерство на културата.