РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Работна среща на областните управители на Габрово и Ловеч

Областните управители на област Габрово и Ловеч и техните заместници проведоха работна среща по инициатива на ръководството на Областна администрация – Габрово. Двете администрации имат изградено добро сътрудничество през годините затова и днес бяха обсъдени възможности за съвместни инициативи. Основен акцент от срещата беше и организацията по провеждане на избори за народни представители.