РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Законът за защита на потребителите защитава разумния потребител, да се доверяваме на проверени търговци!

Трима човека посетиха приемната за граждани, организирана от областния управител днес по повод Световния ден на потребителите. Целта на този ден е да напомни на потребителите техните основни права при закупуването на стоки и ползването на услуги, както и да ги насърчи да бъдат взискателни към търговците и техните предложения, а също и нетърпими към проявите на нелоялност и некоректност, които ги засягат.

В услуга на гражданите бяха адвокатите Мария Недева, Евгени Попов, Николай Миланов, инспектор от КЗП Диана Бороджиева и Тодор Джонов, управител клон Габрово в Сибанк. На срещата присъства и зам.областният управител Ивелина Петрова. Приемната имаше за цел да даде възможност на граждани да споделят проблеми, които са имали с нелоялни търговци или жалби свързани с банкови услуги. И тримата посетители изложиха проблеми от частен характер – с покупка на семена, дърва за отопление, проблеми с ВиК оператор, енергоразпределително дружество, некачествени строителни услуги. От Комисията за защита на потребителите напомниха, че Законът защитава разумния потребител затова е добре да се доверяваме на проверени продавачи. Адвокатите посъветваха винаги при констатиране на някакво несъответствие да се потърси съответната институция, но и да имаме колкото може повече информация и доказателства като касови бележки, фактури, опаковки, име на търговец и т.н. Областният управител сподели своето наблюдение, че хората не са свикнали да търсят правата си, но все пак освен тях те трябва да знаят и своите задължения.