РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Областният управител и експерти от Областната администрация участваха в семинар „Координационен механизъм за помощ на пострадали от домашно насилие“

Областният управител Иванка Баева и експерти „Регионално развитие“ от Областната администрация участваха в семинар „Координационен механизъм за помощ на пострадали от домашно насилие“ – път към дългосрочното прекратяване на домашното насилие.

По време на откриване на форума Баева сподели, че домашното насилие е сериозен проблем, който често пъти бива пренебрегван, заради това, че никой не би искал да говори за това, а и темата е достатъчно сериозна и болезнена за жертвите. Още по-сериозен и притеснителен е фактът, че според статистиката за 2015 г. всяка 4-та българка е била жертва на някакъв вид насилие. Областният управител приветства идеята за провеждане на подобен семинар, тъй като счита, че за този проблем трябва да се говори, да се споделя различен опит, за да разберат онези деца, жени и мъже, че не са сами и могат да получат подкрепа. Баева подчерта, че всички ние трябва да сме бдителни за хората около нас. Да се научим да разпознаваме симптомите, да бъдем инициативни и да подадем ръка на някой, който може да се окаже наш колега, приятел, близък. „Крачката е малка, но е много трудно да се направи и аз осъзнавам това. Необходимо е не само да говорим, да разкриваме центрове за подкрепа, но е важно да се работи и на едно друго ниво, каквото е самоосъзнаването.“ – допълни още областният управител в приветствието си и пожела успех на днешния форум.

Катя Кръстанова от Фондация „Асоциация Анимус“ представи Координационния механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие, успешни практики в координираните действия за подкрепа на пострадали от домашно насилие в област Габрово. Във втората част от семинара е включен панел „Трудности и проблеми в междуинституционалното сътрудничество“ и „Услуги за подкрепа на лица пострадали от домашно насилие и работа с лица извършители“.

Семинарът се организира от Фондация „Асоциация Анимус”, съорганизатор за област Габрово е ИМКА - Габрово, локална неправителствена организация с опит в работата с уязвими групи.

Инициативата е под патронажа на г-жа Мария Габриел - зам.-председател на групата на ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в групата на ЕНП и е в контекста на подписаната от Правителството на Република България Конвенция на Съвета на Европа за борба с насилието над жени и домашното насилие и подготвяната й ратификация. Партньор на кампанията е и Европейското женско лоби с подкрепата на Фондация ОАК - Швейцария.