РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Асоциацията по В и К съгласува План за опазване на околната среда на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Габрово (2017 – 2021)

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Габрово прие решение за съгласуване на План за опазване на околната среда на „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Габрово (2017 – 2021). Решението беше взето по време наизвънредно заседание днес под председателството на областния управител Иванка Баева. Планът за опазване на околната среда е разработен в съответствие с Общинските програми по чл.79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и обхваща 5 годишен период 2017 – 2021 г. Основното му предназначение е да постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми в обслужваната от “ВиК” ООД гр. Габрово (Оператора) територия и да се запази доброто състояние на околната среда.

След изчерпване на дневния ред беше обсъден проблемът с водоснабдяването на община Севлиево. Кметът д-р Иван Иванов обясни, че към момента ще се изпълняват два проекта, с реализирането на които частично общината ще се справи с безводието. От друга страна и община Габрово ще допринесе за справяне със ситуацията като предвижда ремонт на водопровода, захранващ голяма част от габровските села в посока Севлиево. След реконструкцията му ще бъде осигурена възможност за тяхното водоснабдяване от габровския язовир „Христо Смирненски“.