РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Развитието на дуалното обучение е приоритет за Областна администрация

Бизнес, образование и представители на институции обсъждаха въпроси, свързани с професионалното образование и дуалното обучение в Област Габрово. Срещата се проведе по инициатива на Заместник областния управител Ивелина Петрова, чиито ресори са образование, култура, младежки и социални дейности. Пред участниците в срещата тя сподели, че по отношение на образованието съвместно с Областния управител са започнали различни инициативи, имащи за цел не просто обсъждане на проблемите в тази област, а практически мерки за разрешаването им. „Поради тази причина смятам, че трябва да обсъдим обстойно състоянието на професионалното образование и дуалното обучение на територията на Област Габрово и да излезем с единно становище относно това какво е направено и какво предстои.“ – каза още Ивелина Петрова и допълни, че днес една от най- тежките задачи на образованието е да даде професия на младежите, както и възможност те да намерят своето място на пазара на труда и след години. „Затова, акцентирайки върху дуалното обучение, трябва да си дадем ясна сметка, че заедно с професията е необходимо да сме подготвени да дадем и другите важни елементи на възпитанието към професията.“ - завърши изложението си Заместник областният управител.

На срещата участие взеха Заместник Ректорът на Технически университет Габрово - доц. Л. Русанова, Началникът на РУО Габрово - Г. Маринов, Изпълнителният Директор на ГТПП Г.Михнева, както и други национално представени работодателски организации, Директорите на професионалните технически гимназии от Габрово и Севлиево и Директорът на ПГИ "Рачо Стоянов" в Дряново, представители на фирмите "Габинвест" ЕООД, "Импулс" АД, "ВСК Кентавър", "Идеал Стандарт", "Цератицит", „Иновативни технологии 29“, „СИМ – 99“ ООД, Център за кариерно ориентиране Област Габрово, Общинско училищно настоятелство - Габрово, "Веда консулт".

Директорите на професионалните технически гимназии от Габрово и Севлиево презентираха добри практики, свързани с професионалното образование и напредъка по дуалното обучение на техните ученици. Основен акцент поставиха върху изграденото добро сътрудничество с партниращите им фирми, представители на част от които участваха в срещата. Всички те изразиха мнение, че чрез дуалното обучение намират начин да привлекат млади хора във фирмите в региона. „Трябва да се продължи напред без да се правят големи паузи“, казаха още представителите на бизнеса. Една от най- големите слабости, отчетена от всички по време на срещата, е липсата на ранно кариерно ориентиране. Това може да се преодолее с организирането на много повече „отворени врати“ във фирмите за родителите. В края на срещата бяха направени конкретни предложения, като всички поставиха на първо място имено достъпа до повече информация за предлаганите професии и условия на труд в предприятията от региона; обучение на наставниците на учениците; повече преподаватели – специалисти; по-гъвкави форми на обучение; стимули, както за фирмите, които предоставят дуално обучение, така и за наставниците и за учениците, и не на последно място – законодателни промени, които да създадат институционална среда за развитие на професионалното образование. Предстои Заместник областният управител Ивелина Петрова да изготви становище и да го изпрати по компетентност до Министъра на образованието. В него ще бъдат представени всички направени предложения след като бъдат обобщени.