РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Заместник областният управител покани представител на Министерство на културата по повод дългогодишните проблеми на читалищата от Област Габрово

Началникът на отдел „Регионални дейности“ към Министерство на културата доц. Венцислав Велев проведе работна среща с представители на читалищата от региона. Срещата се състоя по инициатива на Заместник областния управител Ивелина Петрова, която преди по -малко от месец пое ангажимент да изпрати до Министерство на културата въпросите, които вълнуват читалищата и да организира, при възможност, среща с негов представител. По този повод тя изрази своята благодарност към доц. Велев за отзивчивостта и готовността да се обсъдят въпроси, които от години чакат да получат отговор. Срещата премина в отворен формат, а целта бе да се постигне конструктивен диалог. Доц. Велев отговори на всички въпроси от общ характер, както и бяха разисквани конкретни казуси. Темите, които най-много вълнуваха представителите на читалищата, бяха свързани с дейността на РЕКИЦ, начина на разпределение на субсидиите, възможностите за ремонт на сградния фонд на читалищата, ролята на общината и други. Неколкократно представителят на министерството обърна внимание върху новите информационни карти, които вече са публични и съдържат цялата информация за дейността на всяко читалище от региона. Той сподели, че почти всички въпроси могат да намерят своите отговори в тези карти. По отношение на предложенията за законодателни промени той уточни, че като държавна институция министерството е длъжно да спазва действащото законодателство, но правят постъпки за промени, които да удовлетворяват всички заинтересовани страни в най-голяма степен. Обяснено бе, че от следващата година предстои въвеждане на нов вид регистрация на читалищата, която ще се извършва от Агенцията по вписванията. Срещата завърши с удовлетворение на участниците, а така също и уверението на началника на отдел „Регионални дейност“, че е открит за диалог и ще продължи да отговаря на последващи запитвания.