РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Габрово

Одобрен е планът за действие с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

Одобрен е планът за действие с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

Правителството прие Плана за действие за 2011 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз.

Планът съдържа 213 мерки, свързани с въвеждането в българското законодателство на директиви, чийто срок на транспониране е през настоящата или в началото на 2012 г.; осигуряване прилагането на регламенти и решения на ЕС; ангажименти, поети в рамките на текущите процедури за неизпълнение на задълженията; изпълнение на други конкретни задължения, произтичащи от действащи актове на ЕС; ангажименти и преходни мерки, които са залегнали в Договора за присъединяване на Република България към ЕС.

През 2011 г. ще продължи ежемесечното отчитане на Плана за действие в рамките на Съвета по европейски въпроси, а членовете на Министерския съвет ще бъдат информирани за изпълнението му на тримесечие.

Правителството се запозна и с отчет за изпълнението на Плана за действие за миналата година. От всичките 366 мерки, в края на 2010 г. са изпълнени 320, което е 87% от общия им брой. От неизпълнените 34 мерки са с отпаднало основание, а останалите 12 са свързани с въвеждане на директиви или отстраняване на констатирани от ЕК нарушения. Тези 12 мерки са включени в Плана за действие за 2011 г. и имат срок за изпълнение до края на м. януари.